A L T I N D A

Kun
menestyksesi
ydin on ihminen

Altinda Oy on vuonna 1997 perustettu perheyritys. Altinda on riippumaton suomalainen pääomasijoittaja, joka keskittyy alkavien, pienten ja keskisuurten yritysten rahoitukseen, omistamiseen, hallitustyöskentelyyn ja johdon kehittämiseen.

Altinda Oy on yksi vuonna 2000 perustetun Talent Partners Oy:n perustajaosakkaista ja Martti Tyynismaa teki 7 vuoden työuran Talent Partners Oy:n valmennusliiketoiminnan johtajana ja Talent Groupin talousjohtajana. Altinda Oy luopui Talent Partners Oy:n omistuksesta 2007.

Altinda Oy kutsuttiin Ravintolakolmio –konsernin yhden yhtiön omistajaksi 1998 ja omistusta lisättiin seuraavina vuosina kattamaan koko konsernin ravintolayhtiöt, tilitoimisto Diafora Oy:n sekä sijoitusyhtiö Restasijoitus Oy:n. Martti Tyynismaa teki 14 vuoden työuran Ravintolakolmio –konsernin myynnin ja markkinoinnin ohjauksessa, johtamisjärjestelmän kehittämisessä, strategiaprosessin ohjauksessa, rekrytoinnissa sekä henkilökunnan ja esimiesten kehittämisessä. Altinda Oy luopui Ravintolakolmio –konsernin kaikkien yhtiöiden omistuksesta vuosina 2011 – 2012.
Altinda Oy jatkaa yhteistyötä Ravintolakolmio –konsernin kanssa. Linkki konsernin kotisivuille alla.

Vuodesta 2012 Altinda Oy on ollut lähinnä pääomasijoitusyhtiö. Tämän ohella yhtiö on toteuttanut edelleen johtamisen ja johtoryhmien kehittämishankkeita, organisaatioiden strategista uudistumista ja asiakaspalvelun kehittämisprojekteja sekä yritysten että julkishallinnon asiakkaille.

Altinda Oy ohjaa vuoden 2018 alusta strategian ja johtamisen kehittämisen asiakasprojektit kahden tarkasti valitun ja erinomaisen kehittämisen huippuorganisaation hoidettavaksi. Nämä kumppanit ovat Avidia Oy ja Krios Business Consulting Oy. Suosittelemme lämpimästi, linkit yritysten kotisivuille alla.

Blogit


Martti Tyynismaa

Susijengin sykähdyttävät hetket 2017!

Martti Tyynismaa

Ruhpolding 2018, Kaisa voitti yhteislähdön – ei unohdu!

Martti Tyynismaa

Gdanski 2017, Suomi jälleen huipputasolla lentopallossa!

Martti Tyynismaa

Innokkaita maatalousyrittäjiä kokkikoulussa 2018!

KUMPPANIT

”Krios Business Consulting Oy on konsulttiyritys, joka tarjoaa yritysten strategisiin kysymyksiin liittyviä konsultointipalveluja liikkeenjohdolle ja hallituksille. Meillä on syvällinen osaaminen yrityksen kilpailukyvyn kannalta keskeistä tekijöistä: liiketoimintastrategiasta, markkina- ja asiakassegmentoinnista, tuote- ja palveluportfolion kehittämisestä ja hallinnasta sekä liiketoimintamallin, ansainta- ja hinnoittelumallien kehittämisestä.”

Esa Saarelainen, hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja tästä

”Avidia Oy on erikoistunut organisaatioiden tuloksentekokyvyn vauhdittamiseen ja tuottavuuden parantamiseen johtamista ja toimintatapoja kehittämällä. Autamme jäsentämään yrityksen vision mitattaviksi tavoitteiksi ja tulkkaamaan tavoitteet konkreettiseksi tekemiseksi. Osaamisemme kattavat liiketoiminnan uudistamisratkaisut, osaamisten rikastamiskeinot sekä yksilösuorituksia vahvistavat valmennusmenetelmät.”

Niina Andersin, hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja tästä

”Ravintolakolmio-konserni on pääkaupunkiseudulla toimiva perheyritys, joka käsittää 18 ravintolaa. Ravintolat ovat liikeideoiltaan erilaiset ja perustana on, että kaikkia asiakkaita palvellaan erinomaisesti asiakasryhmien tarpeiden mukaan. Perustaja ja hallituksen puheenjohtaja on Heimo Keskinen. Perheen lapset Jenni ja Joonas Keskinen jatkavat konsernin omistajina ja johtajina. Konsernin vahvuus on avainhenkilöiden partneruus tytäryhtiöissä, joissa he työskentevät esimiehinä. Tyytyväinen asiakas ja erinomainen ruoan laatu ovat perheyrityksen kaiken toiminnan perusta ja siihen päästään sitoutuneella henkilökunnalla sekä vahvalla ja määrätietoisella johtamisella. Samanaikainen kasvun ja kannattavuuden strategia, jatkuva toiminnan ja henkilöstön kehittäminen ohjaavat toimintaa. Konserniin kuuluu myös oma tilitoimisto, Diafora Oy."

Ravintolakolmio –konsernin kentän johtaja, senior partner Joonas Keskinen

Lisätiedot, tarjoukset ja varaukset tästä